vápníkAnorganická chemie / Chemické prvky

Calcium, kalcium, Ca, chemický prvek II.A skupiny periodické soustavy, protonové číslo 20, relativní atomová hmotnost 40,078. Je to šedobílý, lesklý, měkký kov. Vápník má teplotu tání 845 °C, teplotu varu 1482 °C, byl objeven roku 1808. Chemicky velmi aktivní prvek. Má silně elektropozitivní charakter. Bezbarvý plamen se vápníkem barví cihlově červeně. Zapálený vápník shoří na vzduchu nebo v atmosféře kyslíku na oxid vápenatý CaO. Zahříváním v proudu dusíku přechází v nitrid vápníku. S vodou reaguje za obyčejné teploty velmi pomalu za vzniku hydroxidu a uvolňování vodíku. V kapalném amoniaku se rozpouští na amoniakát. V přírodě je ve formě sloučenin značně rozšířen, například ve vápenci, dolomitu, sádrovci; je obsažen též v mořské vodě. Vápník je důležitý biogenní prvek. Nejvíce je zastoupený v živočišných organismech. Tělo dospělého muže o hmotnosti 70 kg obsahuje okolo 1200 g vápníku, nejvíce v kostech (99 %). Malé množství ionizovaného vápníku v tělesných tekutinách je důležité pro srážení krve, pro normální dráždivost srdce, svalů a nervů a pro propustnost membrán. Připravuje se elektrolýzou roztaveného chloridu vápenatého. Používá se například jako složka některých slitin. Ve sloučeninách má oxidační číslo II, vyskytuje se výlučně ve formě bezbarvých kationtů Ca2+. Většina sloučenin je ve vodě dobře rozpustná (málo jen uhličitan CaCO3, síran CaSO4, fosforečnan, fluorid a šťavelan vápenatý). Dalšími rozšířenými sloučeninami jsou například chlorid, hydroxid, oxid vápenatý.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: bazické horniny, halogeneze, kalcifobní, kalcifyt, karence, kovy alkalických zemin, močůvka, parathormon, perovskit, příštítné žlázy, prothrombin, saponit, silicidy, surový humus, tvrdost vody, vápenatá hnojiva, živiny rostlin.