rovnovážný diagram slitin železa s uhlíkem



Diagram vymezující oblasti rovnovážných fází v závislosti na koncentrati uhlíku a teplotě. Je kombinací rovnovážných diagramů s omezenou rozpustností složek v tuhém stavu (levá část) a úplnou nerozpustností složek (pravá část). Zobrazuje se do obsahu uhlíku 6,67 %, kdy železo tvoří s uhlíkem sloučeninu Fe3C (karbid železa), označovanou jako cementit. V diagramu jsou jednofázové oblasti: a) homogenní taveniny – nad křivkou likvidu (A-B-C-D), b) tuhých roztoků feritu delta (δ) (A-H-N-A), c) tuhého roztoku železa gama (γ) s uhlíkem – austenit (N-J-E-S-G-N), d) tuhého roztoku alfa (α) – feritu alfa (G-P-Q-G). Dvoufázové oblasti: a) krystalů feritu delta a taveniny (A-B-H-A), b) austenitu a taveniny (J-B-C-E-J) (L + γ), c) pole krystalů cementitu a taveniny (C-D-F-C) (L + Fe3C), d) tuhých slitin krystalů austenitu a feritu (G-S-P-G) (γ + α), e) tuhých slitin krystalů austenitu a cementitu (E-C-F-K-S-E) (γ + Fe3C), g) tuhých slitin krystalů feritu a cementitu (pod čarou P-S-K) (α + Fe3C). Bod C představuje slitinu s nejnižší teplotou tání – eutektikum označované jako ledeburit (krystaly austenitu a cementitu). Horizontála procházející bodem C je označována jako eutektikála. Podobně bod S se označuje jako perlit (směs feritu a cementitu) (α + Fe3C). Vedle rovnovážného diagramu železo-cementit (metastabilní soustava) se používá rovnovážný diagram soustavy železo – grafit (stabilní soustava), oba se jen málo od sebe odlišují. Oba typy rovnovážných diagramů však mají značný praktický význam.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: