elektrochemická ušlechtilostFyzika / Chemie
Schopnost kovu přecházet do iontového (oxidovaného) stavu a předávat elektrony. Ušlechtilé kovy (měď, nikl, stříbro, zlato, platina) mají tuto schopnost menší než kovy méně ušlechtilé (železo, zinek). Elektrochemická ušlechtilost charakterizuje tzv. standardní elektrodový potenciál, který se rovná elektrodovému potenciálu elektrody při jednotkové aktivitě kovových iontů. Podle skutečné korozní odolnosti, která je ovlivněna i korozní kinetikou daného kovu, popřípadě přechodem kovu do pasívního stavu, lze sestavit pořadí kovů do řady ušlechtilosti takto: Pt-Au-Zr-Ti-Ag-Cr-Cu-Ni-Pb-Al-Sn-Fe-Cd-Zn-Mg-Mn.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-