karbonylové sloučeninyOrganická chemie
Oxosloučeniny – organické látky obsahující dvojvaznou, tzv. karbonylovou skupinu (oxoskupinu) =C=O, vázanou na vodík nebo uhlovodíkové zbytky (R). Základními typy karbonylových sloučenin jsou aldehydy RCH=O a ketony R1R2C=O, složitějšími například dialdehydy, diketony, oxosloučeniny. Karbonylové sloučeniny jsou rozšířeny v přírodě a mnohé mají technický význam, například formaldehyd H2C=O, acetaldehyd CH3CH=O, benzaldehyd C6H5CH=O, aceton CH3COCH3. Ke karbonylovým sloučeninám lze řadit i cukry.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkoholy, hydrogenace, ketony , oximy.