kobaltChemické prvky

Cobaltum, značka Co, chemický prvek VIII. skupiny periodické soustavy, z triády železa, protonové číslo 27, relativní atomová hmotnost 58,9332, teplota tání 1492 °C, teplota varu 3100 °C, hustota 8800 kg/m3. Kobalt byl objeven v roce 1735. Je to lesklý tvrdý feromagnetický kov. Kompaktní kov je na vzduchu při obyčejné teplotě stálý. Rozpouští se ve zředěné kyselině chlorovodíkové a sírové za vývoje vodíku. Dobře se rozpouští ve zředěné kyselině dusičné, koncentrovanou kyselinou dusičnou se pasivuje. V přírodě se vyskytuje vždy spolu s niklem. Hlavní nerosty kobaltu jsou smaltin a kobaltin. Při výrobě kovového kobaltu se tyto rudy čistí a praží na oxid Co3O4, který se aluminotermicky redukuje. Kobalt se používá při výrobě některých druhů ocelí a jako katalyzátor v chemickém průmyslu. Radioaktivní izotop 60Co slouží jako zdroj záření gama v lékařství a v technice. Viz také kobaltová bomba.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antiatlas, bronz, chemické kovové povlaky, ferimagnetikum, Fischerova-Tropschova syntéza, hydrogenace, kašparit, kobalamin, kobaltin, kobaltové slitiny, platinové kovy, silicidy, stopové prvky, termit.