louhováníHornictví
Hornictví, hutnictví, selektivní přechod zpracovávané rudy z pevné fáze do roztoku. Při tom se rozpouští jen kov nebo jeho sloučenina v rudě, kdežto hlušina zůstává v nerozpustném zbytku. Převedení rudy v soli rozpustné ve vodě se dosahuje vhodnými chemickými činidly, tzv. louhovadly. Tuto metodu lze využít při dobývání z aktivních základek a chudých uranových nebo měděných rud s dostatečnou propustností rudy. Při louhování některých rud, především měděných, manganových a uranových, se uplatňuje stále více biologické louhování, při němž se využívají některé druhy bakterií, které rozkládají sirníkové materiály na rozpustné formy; například Thiobacillus ferrooxydans, Thiobacillus paroxydans.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: