mineralogieMineralogie
Nerostopis – věda o nerostech (minerálech). Mineralogie všeobecná pojednává o vnějším tvaru (morfologie nerostů), o jejich fyzikálních, chemických a strukturních vlastnostech, o vzniku a přeměnách, viz též krystalografie. Mineralogie systematická popisuje jednotlivé nerosty a třídí je do skupin podle různých hledisek. Mineralogie technická využívá účinně poznatků k vyhledávání, těžbě a zpracováni nerostného bohatství. Mineralogie topografická sleduje regionální výskyt nerostů. – Některé nerosty a jejich vlastnosti byly známy již ve starověku. Vědecká mineralogie začíná teprve v 16. století (J. Agricola) a s pozdějším rozvojem geometrie, fyziky, chemie aj. se stala základem pro zpracování různých nerostů, rud a nerostných surovin v chemickém, hutním, keramickém průmyslu a pro přípravu syntetických nerostů, drahokamů i polovodičů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Konstantin Dmitrijevič Glinka, Národní muzeum.