nerostAnorganická chemie / Mineralogie
Minerál – anorganická přírodnina pevného, někdy i tekutého skupenství; chemické sloučeniny nebo prvky zemské kůry (popřípadě vesmírných těles), které se vytvořily v přírodě bez přímého působení člověka a organismů. Jejich chemické složení lze vyjádřit chemickým vzorcem. Homogennost nerostu je porušována přítomností cizích vyrostlic, poruchami ve struktuře a podobně. Větší nahromadění užitkových nerostů se nazývá ložisko. Podle chemické povahy hlavní složky se nerosty rozlišují na oxidické, silikátové, sulfidické, karbonátové, sulfátové, haloidní, ryzí a organogenní (bitumenové). Tvrdost nerostu se určuje podle Mohsovy stupnice. Viz také krystalografická soustava.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: alofan, Bajkalsko-amurská magistrála, bazické horniny, beryl, diadochie, důl, důlní dílo, důlní doprava, geofáze, izanomála, jílové minerály, kaolinit, krevel, manganit, manganokalcit, mineralogie, nefelin, sběratelství, tantalit, těživo.