sběratelstvíShromažďování předmětů (často umělecky cenných) v souborech sestavovaných podle určitých pravidel do tzv. sbírek. Předmětem sběratelství mohou být poštovní známky, mince, nerosty, obrazy, vzácné knihy, ale i krabičky od zápalek, telefonní karty apod. Tvůrci sbírek (sběratelé) pořádají sběratelská setkání, jsou členy sběratelských klubů, vyměňují si mezi sebou předměty svých sbírek.

Datum vytvoření: 10. 7. 2006
Datum aktualizace: 10. 7. 2006
Autor: -JH-