důlní dopravaSouhrn zařízení a prostředků k dopravě vytěžené rubaniny, lidí i materiálů potřebných k ražení a dobývání. Dělí se na dopravu hlavní a úsekovou. Hlavní dop. zahrnuje všechnu hromadnou dopravu užitkového nerostu, ostatního těživa, materiálů a lidí na hlavních dopravních trasách dolu. Patří k ní i svislá doprava jámou a těžními šibíky, doprava horizontální na hlavních dopravních trasách těžních pater a doprava na sběrných úklonných tratích. Doprava úseková v jednotlivých těžebních i pomocných úsecích probíhá většinou jen uvnitř vlastního úseku a nezasahuje do dopravních tras hlavní dopravy. Podle druhu používaného dopravního zařízení je důlní doprava plynulá a přetržitá (přerušovaná). Při plynulé dopravě je tok těženého materiálu nepřetržitý, například veškerá doprava pomocí dopravníků, doprava samospádem, pneumatická a hydraulická. Doprava přetržitá probíhá v pravidelných nebo nepravidelných časových intervalech, například doprava lokomotivní, vrátková lanovková, doprava kolovými voziďly. Svislá důlní doprava probíhá těžní jámou dopravními nádobami (skipy) nebo těžní klecí (vozíky) pomocí těžního zařízení (těžního stroje). Vodorovná důlní doprava na delší vzdálenosti je téměř výhradně kolejová, důlními vozy taženými lokomotivou elektrickou, naftovou nebo na tlakový vzduch. K důlní dopravě na kratší vzdálenosti se používají: a) dopravníky (pásové, hřeblové, článkové, šnekové, korečkové); b) lanové vrátky; c) závěsové dopravníky (lanovky, řetězovky); d) samohybné vozíky, e) pneumatické, popřípadě hydraulické dopravníky; f) zvláštní druhy dopravníků (škrabáky, samospád).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: důl.