jílové minerályMineralogie
Skupinové označení hydratovaných křemičitanů hlinitých, velmi rozšířených nerostů. Tvoří hlavní složku jílů a hlín. Mají vnitřní strukturní uspořádání většinou vrstevnaté. Technicky významné fyzikální vlastnosti: tvárlivost, bobtnavost, velká sorpční schopnost. Používají se například v průmyslu keramiky, chemickém a papírenském. Dělí se na amorfní jílové minerály (alofan), krystalické s vrstevnatou strukturou (kaolinit, halloysit, montmorillonit, saponit, illit, glaukonit, vermikulit) a krystalické s řetězovou strukturou (palygorskit).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: podzoly.