Národní muzeumČeská osvětová a vědecká instituce, řizená ministerstvem kultury České Republiky se sídlem v Praze. Představuje různé kulturní expozice, pořádá přednášky. Založeno roku 1818 jako Vlastenecké muzeum v Čechách, od roku 1848 České muzeum, v letech 1854 – 1919 Muzeum Království českého. Původně založeno pro sbírky historické, přírodovědné a knihovnu. Z nich se postupně vydělovaly: archiv (1846), archeologie (1893), historická archeologie (1892), divadelní sbírky (1924). Přírodovědecké muzeum se vytvářelo po roce 1945. Roku 1953 vzniká zoologické a entomologické odděleni, roku 1964 mineralogické a petrografické, od roku 1965 botanické a mykologické. Nejmladším přírodním oddělením je antropologické. Do Národního muzea bylo roku 1922 včleněno Národopisné muzeum českoslovanské, od roku 1932 Náprstkovo muzeum, které se dnes specializuje na asijské, americké a africké kultury. Od roku 1972 včleněno Muzeum tělovýchovy a sportu a roku 1976 Muzeum české hudby. V roce 1956 založen při Národním muzeu Ústřední muzeologický kabinet jako výzkumné a muzeologické pracoviště. Národní muzeum je dnes složeno z Přírodovědného muzea, Historického muzea, Náprstkova muzea, z knihovny, Ústředního muzeologického kabinetu a samostatnějšího útvaru Antropologického výzkumu historických osobností a vývoje člověka. Hlavním střediskem Národního muzea je monumentální neorenesanční budova, postavená v letech 1885–1890 podle projektu J. Schulze, s centrálním prostorem Panteonu. Sochařská a mallířská výzdoba pochází od umělců generace Národního divadla. Národní kulturní památka.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Čeněk Vosmík, Matice česká, Miloslav Malý, Náprstkovo muzeum, Praha.