flotace[Latina], vzplavování – v úpravnictví jeden z nejrozšířenějších způsobů rozdružování nerostných surovin, založený na rozdílné smáčivosti jejich povrchu vodou (flotovatelnosti). Smáčivost zrnek jaloviny vodou je lepší než smáčivost zrnek rudy nebo uhlí; přidá-li se do rmutu olej, obalí jen zrnka rudy, která vyplavou na povrch, kdežto jalovina klesá ke dnu (flotace olejová). Nejdůležitější je flotace pěnová, při níž se přidává malé množství pěnivých přísad. Tyto přísady přilnou k málo smáčivým rudným zrnkům (nikoli však k dobře smáčivé jalovině), současně obalí tenkou vrstvičkou bubliny vzduchu ve vodě vzniklé provzdušněním rmutu, jehož se dosáhne mícháním, popřípadě vháněním vzduchu do rmutu. Rudná zrnka se spojují se vzduchovými bublinami a jsou jimi vynášena na hladinu ve formě pěny. Při flotaci je důležité vhodné změní; velikost částic závisí na jejich měrné hmotnosti. U rud bývají upravená zrna maximálně 0,1 až 0,4 mm, u uhlí a jiných lehčích nerostů maximálně 0,5-1 mm; flotační čas je u rud až 40 minut, u uhlí asi 5 minut. Rozlišuje se základní flotace, přečišťovací (přečistná) a kontrolní flotace. Přečišťovací flotace je další flotační úprava pěnového produktu. Kontrolní flotace je zpracování nepěnového produktu. Dalšími variantami jsou flotace kolektivní a selektivní. Kolektivní flotace se používá u nerostných surovin, které obsahují více užitkových složek, jež přejdou do kolektivního koncentrátu. Selektivní flotace se z vícesložkové suroviny získají jednotlivé složky v samostatných selektivních koncentrátech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: čištění odpadních vod, flotační činidlo, obohacování rud, pěnič, rozdružování, smáčitelnost.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: