rozdružováníHornictví
Hornictví, vydělování užitečných složek upravovaných surovin (těživa) do koncentrátu. Rozdružování se mění jejich jakost, nastává obohacení, tj. zvýšení obsahu užitečných složek surovin. Při rozdružování se využívají rozdílné vlastnosti složek surovin, například: a) rozdílné barvy při ručním přebírání; b) rozdílné pevnosti při selektivním rozdružování; c) rozdílné měrné hmotnosti při gravitačním rozdružování, např. ve vodě v sazečkách, splavech či žlabech, v minerálních suspenzích, například barytu, magnetitu, ferosilicia. Lehčí složka suroviny plave na hladině rmutu, těžší klesá ke dnu, u pneumatických sazeček rozděluje složky proud vzduchu; d) rozdílné povrchové vlastnosti složek, zejména smáčitelnosti při flotaci; e) rozdílné magnetických a elektrických vlastností při magnetickém a elektrostatickém rozdružování; f) přirozená radioaktivita suroviny při úpravě uranových rud; g) chemických vlastností při rozdružování amalgamací (rtutí) nebo kyanizací, jimiž se získává zlato z jemně rozemletých rud.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: