oxidace[Řečtina + latina], chemická reakce; odnímání elektronu atomům nebo atomovým skupinám působením oxidačního činidla (oxidace olova chlorem Pb + Cl2 → Pb2+ + 2Cl-) nebo na anodě (Fe2+ – e → Fe3+). Slučování látek s kyslíkem (CO + O → CO2) nebo odnímání vodíku kyslíkem (oxidace hydroxylaminu na kyselinu dusnou 2HONH2 + O2 → HON=NOH + 2H2O). Průvodním znakem oxidace atomu v molekule je zvětšení jeho kladného oxidačního čísla nebo zmenšení záporného oxidačního čísla. Opačným procesem je redukce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: anorganický povlak, benzoová kyselina, bilance kyslíková, chlorečnan draselný, chlornan draselný, chromalitování oceli, cytochromy, dezoxidace, epoxidy, fotorespirace, galvanický článek, hydrogenperoxidy, kyselina dusičná, kyslíkový pochod, leukosloučenina, oxid cínatý, oxid cíničitý, oxidační tavení, peroxidy, redukce.

Reklama: