kyselina dusičnáChemie
HNO3, bezbarvá kapalná kyselina. Relativní molekulová hmotnost 63,21, teplota tání -41,3°C, teplota varu 120°C, hustota 1512 kg/m3. Kyselina dusičná se mísí s vodou a tvoří azeotropní směs o koncentraci 68,4 % HNO3. Ve vodném roztoku je silnou jednosytnou kyselinou; tvoří soli dusičnany. Má silné oxidační účinky, reaguje se všemi kovy s výjimkou zlata a platinových kovů (zlato a platina se rozpouštějí v lučavce královské). Vyrábí se katalytickou oxidací plynného amoniaku nadbytkem vzduchu za přítomnosti platino-rhodiového katalyzátoru, přes který se směs plynů vede za mírně zvýšeného tlaku a za teploty 900 °C. Vzniklý oxid dusnatý je po ochlazení oxidován vzdušným kyslíkem na oxid dusičitý, který reaguje s vodou (ze zředěné kyseliny dusičné) za vzniku kyseliny dusičné. Roztoky kyseliny dusičné jsou většinou zbarveny do žluta oxidem dusičitým, který je produktem jejího postupného rozkladu. Kyselina dusičná se používá při výrobě průmyslových hnojiv, výbušnin, dinitrotoluenu, nitrobenzenu, při výrobě kyseliny fosforečné a řady organických sloučenin. Směs koncentrované kyseliny dusičné a kyseliny sírové se používá v organické chemii jako nitrační činidlo. Na pokožku působí silně leptavě. V ovzduší vzniká kyselina dusičná při spalovacích procesech z oxidů dusíku, které se oxidují vzdušným kyslíkem a podílí se na kyselých deštích.

Datum vytvoření: 18. 11. 2000
Datum aktualizace: 12. 9. 2014
Autor: -DK-

Odkazující hesla: amoniak, kyselé deště, leptací kyselina, nitrosloučeniny, oxid dusičitý, oxid dusnatý, stříbro, thallium.

Reklama: