dusičnanyNitráty, MeINO3, soli kyseliny dusičné. Vznikají její neutralizací hydroxidy nebo uhličitany, popřípadě rozpouštěním kovů nebo oxidů v kyselině dusičné; též biochemickým účinkem nitrifikačních bakterií. Ve vodě jsou dobře rozpustné. Působí jako oxidační činidla. Některé dusičnany se používají například jako dusíkaté hnojivo, v pyrotechnice, v chemickém průmyslu. Přítomnost dusičnanů ve vodě je zdravotně závadná.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkalické kovy, černění kovů, kyselina dusičná, nitrátreduktáza.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: