kyselinaPodle klasického a Brönstedova pojetí je to sloučenina schopná uvolnit proton (vodíkový kation); podle Lewisova pojetí je to sloučenina schopná přijmout elektronový pár. Podle počtu protonů odštěpitelných z jedné molekuly se rozeznávají kyseliny jednosytné (dusičná, octová), dvojsytné (sírová) i vícesytné (fosforečná). Silné kyseliny jsou v roztoku přítomny ve formě iontů, slabé kyseliny i ve formě molekul. Síla kyseliny závisí nejen na kyselině samé, ale též na rozpouštědle a je vyjádřena jejich disociační konstantou. Roztoky kyselin mají kyselou reakci, což se projevuje například zharvením indikátoru, účastí v kyselé katalýze.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 12. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: acidum, amfiprotní látky, kyselina bromičná, kyselina bromná, kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková, med, med, oxalyljantarová kyselina, oxid cíničitý, voda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: