kyselina sírováChemie

H2S04, bezbarvá olejovitá kapalina. Relativní molekulová hmotnost 98,08, teplota tání 10,5°C, teplota varu 338°C (rozkládá se), hustota 1834 kg/m3. Kyselina sírová se mísí s vodou v každém poměru, při koncentraci 98,3 hmotnostních % tvoří azeotropickou směs. Je to silná dvojsytná kyselina se silnými oxidačními účinky v koncentrovaných roztocích. Rozpouští některé ušlechtilé kovy. Pro svou dehydratační schopnost se používá jako sušicí prostředek. Kyselina sírová se vyrábí kontaktním způsobem z oxidu siřičitého SO2, který se připravuje spalováním síry. Kyselina sírová se používá zejména při výrobě fosforečných a dusíkatých průmyslových hnojiv, anorganických i organických sloučenin, při zpracování ropy, uranových a měděných surovin, v textilním průmyslu.Datum vytvoření: 18. 11. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2023
Autor: -DK-

Odkazující hesla: acidimetrie, alkalimetrie, Chemické závody J. Dimitrova, chemikálie, chlorovodík, dekapování, estery, fluorovodík, Friedelova-Craftsova reakce, kyselé deště, kyselina bromičná, kyselina chlorečná, kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina fosforná, kyseliny sulfonové, manganometrie, markazit, oxid chromový, oxid sírový, ozon, síra, síran amonný, sírany, stříbro, sulfid antimoničný, sulfonace, superfosfát, sytnost.