esteryOrganická chemie
[Řečtina], organické sloučeniny teoreticky odvozené od anorganických i organických kyselin náhradou kyselého vodíku alkylem nebo arylem. Od vícesytných kyselin, například kyseliny fosforečné PO(OH)3, lze tak postupně odvodit estery primární PO(OH)2OR, sekundární PO(OH)(OR)2, terciární PO(OR)3. Estery se připravují esterifikací, reakcí chloridů nebo anhydridů kyselin s alkoholy, alkylací soli kyseliny a dalšími metodami. Estery karboxylových kyselin jsou sloučeniny, převážně kapaliny příjemné vůně, hojně rozšířené v přírodě, například jako složky silic a balzámů. Řadí se k ním tuky a oleje, tvořené glycerolem a mastnými kyselinami. Účinkem vody, zvláště v přítomnosti alkálií, podléhají hydrolýze na své složky, tzv. zmýdelnění. Estery karboxylových kyselin se používají v potravinářství jako složky esencí, ve voňavkářství, jsou důležitými rozpouštědly, například pro barvy a laky (octan ethylnatý, octan butylnatý, amylacetát), monomery pro výrobu umělých hmot (akryláty), pro změkčovadla (dibutylftalát). K makromolekulárním esterům karboxylových kyselin patří například polyestery, estery celulózy, estery anorganických kyselin, technicky významné sloučeniny, zejména nitráty vícesytných alkoholů používané jako výbušiny: dinitrát glykolu, trinitrát glycerolu (nitroglycerin), tetranitrát pentaerythritolu (pentrit). Z derivátů kyseliny dusité má použití v lékařství například takzvaný amylnitrit (pentylnitrit). Z derivátů kyseliny sírové je nejznámější dimethylsulfát. Trifenyl a trikresylfosfáty jsou důležitými změkčovadly umělých hmot. Estery kyseliny fosforečné hrají významnou úlohu v procesech živé hmoty. Řadí se k ním fosfolipidy, například kyselina glycerolfosforečná, většina koenzymů. Esterově vázaná kyselina fosforečná je též složkou nukleových kyselin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 11. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: acetoctová kyselina, acetylcholin, acylhalogenidy, akryláty, akrylová kyselina, alkoholy, allylalkohol, aromatické karboxylové kyseliny, benzoe, benzylalkohol, borneol, butanol, dimethylsulfát, fosfolipidy, ftalová kyselina, isopropylalkohol, jablečná kyselina, kyseliny mastné, laktony, linolenová kyselina, malonová kyselina, máselná kyselina, methakrylová kyselina, mravenčan ethylnatý, přiboudlina, pyruvát, skořicová kyselina, testosteron, tuky, včelí vosk, vosky.