alkylChemie
[Arabština], CnH2n+1, jednovazný uhlíkový zbytek odvozený od alkanu odtržením atomu vodíku. Alkyly jsou primární, například methyl CH3-, ethyl CH3CH2-, sekundární, například isopropyl (CH3)2CH-, terciární, například terciární butyl (CH3)3C-. Viz také alkylace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: acetaly, alkylace, arsiny, disulfidy, estery, methyl, octany.