methyl[Metyl, řečtina], metyl, -CH3, jednovazná organická skupina odvozená od methanu odštěpením atomu vodíku, nejjednodušší alkyl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: