hydrolýzaChemie
[Řečtina], interakce mezi ionty disociované soli a kationty vodíku nebo anionty hydroxylu z disociované vody. Hydrolýza působí, že některé soli reagují ve vodném roztoku zásadně, jiné kysele nebo neutrálně, například soli silné zásady a slabé kyseliny se hydrolyzují za vzniku zásaditého roztoku. Stupeň hydrolýzy je tím větší, čím je zředění soli větší a čím slabší je kyselina, z níž je rozpuštěná sůl odvozena. Hydrolýza je katalyzována kyselinami a zásadami, popřípadě i enzymaticky. Podléhají jí též organické sloučeniny, například estery, amidy, nitrity, halogenderiváty. Hydrolýza má značný technický význam, zvláště pro přípravu mýdel (zmýdelňování), glukosy ze škrobu nebo dřevěných odpadů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: acetolýza, acyláza, alanin, allylalkohol, amygdalin, benzylalkohol, estery, fluorid křemičitý, hyperoxidy, kontrakce svalová, peptidy, peroxidy, polysacharidy, proteolýza, solvolýza, srážení kovů z roztoku, želatina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: