butanolChemie
Chemie, [řečtina + arabština], butylalkohol, vyskytuje se ve čtyřech izomerních formách. Normální butanol, n-butanol, 1-butanol CH3(CH2)2CH2OH, kapalina, teplota varu 117,7 °C, vyrábí se kvašením, hydrogenací krotonaldehydu, oxoprocesem z propenu. Používá se jako rozpouštědlo, zvláště pro extrakce, k výrobě esterů pro lakařský průmysl. Sekundární butanol, 2-butanol, CH3CH(OH)C2H5, teplota varu 99,5 °C. Isobutylalkohol (CH3)2CHCH2OH, teplota varu 107,7 °C, získává se z přiboudliny nebo synteticky ze zemního plynu. Používá se k výrobě léčiv, esterů (esencí) pro potravinářství a voňavkářství. Terciární butanol, terc-butanol, (CH3)3COH, teplota varu 82,6 °C, získává se například adicí vody na isobutylen. Používá se jako rozpouštědlo a v organické syntéze.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkoholy, butanol-acetonové kvašení, buteny, melasa.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: