butanol-acetonové kvašeníZkvašení cukru a škrobu mikroorganismem Clostridium acetobutylicum za anaerobních podmínek při 37 °C na n-butanol, aceton a ethanol (v poměru 3:2:1) za vývoje vodíku a oxidu uhličitého.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 2. 2004
Autor: -red-