aryl[Řečtina], jednovazná skupina odvozená od aromatického uhlovodíku odtržením jednoho atomu vodíku vázaného na aromatickém jádře, například od benzenu C6H6 se odvozuje fenyl C6H5 -, od naftalenu C10H8 naftyl C10H7 -.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 5. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: acetaly, disulfidy, estery, octany.