sytnostChemie sytnost kyselin, schopnost nahrazovat jeden nebo několik atomů vodíku v molekule kyselin kovem. Jednosytná kyselina je například kyselina chlorovodíková HCl, dvojsytná kyselina sírová H2SO4, trojsytná kyselina fosforečná H3PO4, Sytnost zásad, schopnost vyměňovat jeden nebo několik hydroxylů v molekule zásady za nekov. Jednosytná zásada je například hydroxid sodný NaOH, dvojsytná hydroxid vápenatý Ca(OH)2, trojsytná hydroxid hlinitý Al(OH)3. V Brønstedově teorii schopnost předávat (kyselina) či přijímat (zásada) jeden nebo více vodíkových kationtů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: báze, kyselina selanová.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: