kyselina chlorovodíkováChemie
Vodný roztok plynného chlorovodíku HCl (až 42,7 hmotnostních % při 15 °C). Relativní molekulová hmotnost 36,46, teplota tání -112°C, teplota varu -85,1°C, hustota 1269 kg/m3. Kyselina chlorovodíková tvoří azeotropickou směs (20,24 hmotnostních % HCl). Je to silná jednosytná kyselina. Chlorovodík se vyrábí přímou syntézou chloru a vodíku. Technická kyselina chlorovodíková je zbarvena chloridem železitým do žluta, v čistém stavu je bezbarvá. Kyselina chlorovodíková je důležitou surovinou chemického průmyslu, používá se k čištění a moření kovů, k regulaci pH v anorganické i organické chemii, jako složka žaludečních šťáv má důležitou úlohu při trávení. Tvoří soli – chloridy.

Datum vytvoření: 18. 11. 2000
Datum aktualizace: 26. 7. 2006
Autor: -DK-

Odkazující hesla: acidimetrie, alkalimetrie, borany, chlorid draselný, chlorid mědnatý, chlorid sodný, chlorid železitý, chlorid zinečnatý, chlorová voda, chlorovodík, dekapování, hyperacidita, očkování vody, stannan, sulfid arsenitý, sytnost, žaludek.