oxid sírovýChemie
SO3, sloučenina šestimocné síry s kyslíkem. Vyskytuje se ve třech modifikacích. V plynném stavu existuje monomer, ochlazením kondenzuje na pevný cyklický trimer (SO3)3. Technicky se připravuje oxidací oxidu siřičitého, získaného pražením sulfidových rud nebo spalováním síry za přítomnosti katalyzátoru. Oxid sírový reaguje s vodou za uvolnění tepla na kyselinu sírovou. Oxid sírový v ovzduší vzniká oxidací oxidu siřičitého, v mracích se absorbuje a je příčinou tzv. kyselých dešťů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: kyseliny sulfonové.