síranysulfáty, soli kyseliny sírové H2SO4. Jsou většinou dobře rozpustné ve vodě, málo rozpustné jsou sírany kovů alkalických zemin, stříbra a olova. Připravují se například neutralizací hydroxidů kyselinou sírovou, působením kyseliny sírové na neušlechtilé kovy a oxidy kovů. Sírany snadno krystalují jako hydráty a většina z nich může tvořit podvojné soli. Mezi významné sírany patří síran mědnatý CuSO4.5H20, síran vápenatý CaSO4, barnatý BaS04. Viz též sádra, skalice.

Datum vytvoření: 19. 11. 2000
Datum aktualizace: 28. 11. 2005
Autor: -DK-

Odkazující hesla: alkalické kovy, hořčík, kamenečné břidlice, kovy alkalických zemin.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: