kyselé deštěEkologie
Ekologie, jde o typ srážek s nižším pH než 5,6 (pH normálního deště je okolo 6). Vznik kyselých dešťů je způsoben buď přírodně nebo lidskou činností. Přírodní kyselé deště vznikají vlivem sopečné činnosti. Lidskou činností pak vznikají hlavně spalováním fosilních paliv (obsahují síru) a uvolňováním oxidu dusíku z automobilů. Tyto látky se dostávají do vyšších vrstev atmosféry, kde začnou reagovat s vodou za vzniku slabých sirných kyselin (kyselina siřičitá, sírová) a dusíkatých kyselin (kyselina dusičná), které následně dopadají na zemský povrch ve formě kyselých srážek. Kyselé deště okyselují půdu a vodu, ničí vegetaci – dochází k odumírání lesů (v ČR například Krušné a Jizerské hory), ale poškozují i sochy a stavební konstrukce lidských sídel. Velmi nebezpečná je kyselá námraza.

Datum vytvoření: 15. 6. 2007
Datum aktualizace: 29. 6. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: kyselina dusičná.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: