fosilní palivaEkologie
Ekologie, [latina], pravěká paliva – pocházejí z pravěkých usazenin. Řadí se mezi ně ropa, uhlí a zemní plyn. Fosilní paliva jsou uložena v geologických vrstvách zemské kůry a člověk je pro svůj užitek získává těžbou. Z fosilních paliv je možno získat velké množství energie, kterou lze dále přeměňovat na energii elektrickou, tepelnou a pohonnou, a také na průmyslové produkty. Přes hodnotný potenciál těchto zdrojů má jejich využití velmi negativní dopad na životní prostředí, které je znečišťováno a silně narušováno, jak jejich získáváním (těžbou), tak i jejich následným využíváním (uvolňování zplodin do ovzduší, vznik skleníkového efektu, znečišťováním veškerého zemského vodstva apod.). Fosilní paliva se řadí mezi neobnovitelné zdroje energie, protože byly tvořeny miliony let. Viz také biopaliva a obnovitelné zdroje energie.

Datum vytvoření: 15. 6. 2007
Datum aktualizace: 29. 6. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: biomasa, biopaliva, kyselé deště, obnovitelné zdroje energie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: