teplota varuBod varu – teplota, při níž tlak nasycené páry je roven vnějšímu tlaku, jemuž je látka vystavena. Za teploty varu probíhá vypařování v celém objemu (var). Teplota varu stoupá s rostoucím tlakem. Nejvyšší teploty varu je dosaženo při kritické teplotě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: akrylaldehyd, akrylonitril, allylalkohol, cín, ebulioskopická konstanta, ebulioskopie, europium, helium, hliník, kyselina dusičná, kyslík, mangan, měď, methan, nikl, přehřívání páry, stříbro, sytá pára.

Reklama: