akrylonitrilChemie
[Řečtina], vinylkyanid, CH2 = CHCN, bezbarvá kapalina, teplota varu 77,2 °C. Snadno polymeruje. Vyrábí se reakcí kyanovodíku s acetylenem nebo acetaldehydem, katalytickou reakcí propenu s kyslíkem a amoniakem. Používá se k výrobě polyakrylonitrilu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 4. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: akrylová kyselina, dimethylsulfoxid, nitrily.

Reklama: