acetaldehydOrganická chemie

[Latina + arabština + řečtina], ethanal, CH3.CH=O, bezbarvá hořlavá kapalina ostře páchnoutí, teplota tání -123,4 °C, teplota varu 20,8 °C. Vyrábí se dehydrogenací ethanolu nebo hydratací acetylenu. Je důležitým meziproduktem v organických technologiích, surovinou pro výrobu octové kyseliny, léčiv, barviv, umělých hmot aj. Snadno polymeruje na trimer (CH3CH=O)3, tzv. paraldehyd, který se používá v organické syntéze, nebo na polymerní metaldehyd (CH3.CH=O)n, používaný jako tzv. suchý líh například do přenosných vařičů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: akrylonitril, alkoholdehydrogenasa, glykolýza, paraldehyd, Zymomonas.