octová kyselinaAcidum aceticum, CH3COOH, organická ethanová kyselina, bezbarvá kapalina ostrého zápachu, rozpustná ve vodě; teplota tání 16,5 °C, teplota varu 118°C. Vyskytuje se v rostlinách, například ve formě solí (octanů). Vzniká kvašením. Vyrábí se převážně synteticky. Její 4–8% vodný roztok (ocet) se získává biologickou oxidací ethanolu. Octová kyselina se používá v organické syntéze jako rozpouštědlo a surovina například pro výrobu esterů a solí (octanů).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: acetaldehyd, alkalimetrie, Brønstedova teorie kyselin a zásad, cholin, ethanol, kyseliny mastné, mevalonová kyselina, ocet, octan ethylnatý, octany.

Reklama: