glykolýza[Řečtina], proces, při kterém je molekula glukózy odbourávána sledem enzymových reakcí na dvě molekuly laktátu nebo pyruvátu. Je ústřední metabolickou cestou vedoucí k získávání chemicky energie vázané v ATP. Za aerobních podmínek je vznikající pyruvát oxidován na acetyl-CoA a oxid uhličitý; za anaerobních podmínek je pyruvát v živočišných a rostlinných buňkách redukován na laktát, u kvasinek dekarboxylován na acetaldehyd, který je redukován na ethanol.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: fosforylace, pyrohroznová kyselina.