redukceChemie
Přijímání elektronů. Oxidační stupeň atomu v moekule se při redukci snižuje. Při elektrolýze, resp. v galvanickém článku dochází k redukci na katodě, například Cu2+ + 2 e- = Cu. Opačným procesem je oxidace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2013
Autor: -red-

Odkazující hesla: antimon, běloba zinková, cytochromy, dezoxidace, europium, fosfoenolpyruvátkarboxyláza, galvanický článek, glykolýza, hliníková pec, jodovodík, katoda, leukosloučenina, oxidace, thallium, vodík.