elektronFyzika / Chemie
Elementární částice, stabilní, s klidovou hmotností m = 9,109·10–31 kg, s elementárním záporným elektrickým nábojem e = -1,602·10–19 C, se spinem 1/2. Elektrony tvoří elektronový obal atomu, jehož záporný náboj je kompenzován kladným nábojem jádra.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: afinita elektronová, antičástice, atom, betatron, Bohrův magneton, cytochromy, deformační potenciál, elektron-elektronová interakce, elektron-fononová interakce, elektron-fotonová interakce, elektronka, elektronové měrné teplo, elektronový mikroskop, elementární částice, energetická nadplocha, fotoelektrický proud, Georg Paget Thomson, ion, ionizační potenciál, ionizující částice, Joseph John Thomson, kalibrační symetrie, kolektivní urychlovač, koordinační vazba, koroze s kyslíkovou depolarizací, koroze s vodíkovou depolarizací, kovalentní vazba, kvantová elektrodynamika, látka a pole, Lev Andrejevič Arcimovič, mnohaelektronový atom, molekulový orbital, náboj, nebulární čáry, neutron, neutronová hvězda, nezářivý přechod, orbital, oxidační číslo, pár elektron-díra, pár elektron-pozitron, pásová teorie pevných látek, Pfundova série vodíku, polaron, Polykarp Kusch, pozitron, proton, radikál, radioaktivní rozpad, redukce, rentgen, rentgenová spektra, Schottkyho bariéra, Schottkyho jev, série, valenční pás, van Vleckův paramagnetismus, vodivostní pás, Weissovo molekulární pole, záření beta.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: