elementární částiceFyzika
Nejmenší hmotné objekty schopné alespoň po jistou dobu samostatné existence. Vyskytují se buď v běžných podmínkách (fotony, elektrony, neutrina, protony, neutrony) v kosmickém záření, nebo se produkují pomocí urychlovačů. Počet objevených elementárních částic neustále vzrůstá. Studium elementárních částic je důležité pro poznání stavby hmoty a zákonitostí mikrosvěta. Elementární částice je charakterizována: m – hmotnost vyjádřená klidovou energií (MeV), Q – náboj v násobcích elementárního náboje, T1/2 – poločas rozpadu v sekundách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Edoardo Amaldi, hyperon, neutron, spin.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: