spin[Angličtina], vlastní mechanický moment hybnosti elementární částice, který si lze představit jako rotaci částice kolem své osy. Udává se v jed. h = h/2hφ, kde h - Planckova konstanta. Částice s poločíselným spinem (celistvé násobky h/2) jsou tzv. fermiony (baryony a leptony); bosony mají celočíselný spin 1 (foton), 0 (mezony) ap. Viz také kvantová čísla.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: antičástice, Blochova rovnice, Boseova-Einsteinova statistika, boson, Bossova-Einsteinova kondenzace, difraktografie, graviton, Pauliho rovnice, supermultiplet, van Vleckův paramagnetismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: