Planckova konstantaFyzika
Fyzika, značka h, univerzální fyzikální konstanta (h = 6,6256·10-34 J·s), původně ji zavedl M. K. E. L. Planck (roku 1900) k vysvětlení zákona záření absolutně černého tělesa (Planckův vyzařovací zákon). Zavedení Planckovy konstanty je spojeno se vznikem kvantové teorie, podle níž se energie elektromagnetického záření s kmitočtem v mění po kvantech h·v. Později se jako Planckova konstanta začal používat též výraz h (zatržené) = h/2π.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: fotoelektronová emise, foton, h, Heisenbergovy relace neurčitosti, Pauliho rovnice, Planckův vyzařovací zákon, spin, tepelné kmity krystalu, univerzální konstanty.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: