kvantová teorieUcelený systém teoretických disciplín, které popisují vlastnosti a chování mikročástic, fyzikálních polí a jejich vzájemnou interakci. Charakteristické rysy kvantové teorie: diskrétní (kvantová) struktura fyzikálních veličin, statistické předpovědi pozorovatelných jevů, korpuskulárně vlnový dualismus, kritická revize pojmů a zákonů. Nezbytnou součástí kvantové teorie je teorie měření – popis vztahu mezi mikroskopickými charakteristikami systému a mělitelnými veličinami. Do kvantové teorie patří zejména kvantová mechanika, kvantová teorie polí a elementárních částic, kvantová elektrodynamika, kvantová statistika a řada aplikovaných oborů, například kvantová elektronika, kvantová chemie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albert Einstein, Bossova-Einsteinova kondenzace, emise elektronů, Feynmanovy diagramy, fotoelektronová emise, Fritz London, Igor Jevgeňjevič Tamm, John Clarke Slater, korpuskulární teorie světla, kreace, kvantová čísla, kvantová elektrodynamika, kvantová mechanika, kvantum, látka a pole, Leopold Infeld, obecná teorie relativity, Paul Langevin, Planckova konstanta, pole, spektrální závislost absorpce, zakázaný přechod.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: