korpuskulární teorie světlaFyzika
Fyzikální teorie, podle které se světlo skládá z drobných částeček (korpuskulí) vyletujících ze zdroje. Byla „překonána“ objevem difrakčních jevů, které lze vysvětlit vlnovou teorií světla. Teprve kvantová teorie provedla syntézu obou těchto teorií. Viz také Comptonův jev, dualita, foton, kvantová teorie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: korpuskulárně vlnový dualismus, ohon komety, vlnová teorie světla.

Reklama: