korpuskulárně vlnový dualismusZ kvantové teorie vyplývající dvojí pohled na každý hmotný objekt (částic pole, makroobjekt), částicový (korpuskulární) a vlnový. Jedna či druhá stránka jeho podstaty se projevují v závislosti na interakci s okolím. Vlnový dualismus v sobě spojuje dvě, v minulosti protichůdné, představy o charakteru hmoty (světlo jako tok částic, I. Newton; světlo jako spojité vlnění Ch. Huygens). Experimentálně lze pozorovat korpusálně vlnový dualismus světla a elementárníc částic. Viz také druh světla, korpuskulární teorie světla, vlnová teorie světla.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2014
Autor: -red-

Odkazující hesla: de Broglieova vlnová délka, látka a pole, monochromátor, neutronová optika, vlnová teorie světla.

Reklama: