monochromátor



[Řečtina], přístroj vyčleňující volitelný úzký obor vlnových délek (tzv. monochromatické záření) ze širšího spektra. V optickém monochromátoru se používá jako disperzní prvek mřížka nebo hranol (viz též optická soustava). V krystalovém monochromátoru se využívá difrakce rentgenového záření nebo částic (například neutronů, viz též korpuskulárně vlnový dualismus) na krystalové mřížce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: