foton[Řečtina], elementární částice, nejmenší kvantum elektromagnetického vlnění (o frekvenci \(\nu\)), které může být vyzářené (či pohlcené). Energie fotonu je \(h\nu\) (\(h\) je Planckova konstanta), klidová hmotnost je 0, pohybuje se vždy rychlostí světla.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: aktivační energie, černá díra, de Broglieova vlnová délka, dezintegrace, elektron-fotonová interakce, elementární částice, excitace, exciton, fotoelektronová emise, fotoionizace, fotonová raketa, ionizující částice, klidová hmotnost, korpuskulární teorie světla, kvantová elektrodynamika, kvantování, kvantum, látka a pole, metoda rotujícího (otáčivého) krystalu, nezářivý přechod, pole, posuv, pozitron, pozitronium, radioaktivní rozpad, Ramanův rozptyl, série, spontánní emise.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: