elektron-fotonová interakceFyzika, vzájemné působení fotonů elektromagnetického pole a elektronů, při němž dochází k částečnému nebo úplnému předání energie a impulsu. Druh elektron-fotonové interakce závisí na energii fotonu. Absorpcí fotonů přejde elektron do vyššího energetického stavu. Emise fotonu vznikne zářivým přechodem elektronu z vyšší energetické hladiny na základní.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: