anihilaceFyzika
Fyzika, jev označující přeměnu částice a její antičástice na jiné částice. Při srážce elektronu s pozitronem vznikají fotony, srážka protonu s antiprotonem vede ke vzniku mezonů [pí]. Při anihilaci jsou splněny například zákon zachování náboje, zákon zachování energie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: antičástice, antihmota, antineutron, hmotnost, kreace, materializace, pozitron, pozitronium.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: