pozitron[Latina, řečtina], kladně nabitá částice, antičástice k elektronu. Roku 1928 byl pozitron teoreticky předpověděn P.Dirakem, později objeven v kosmickém záření a při rozpadu beta. Při srážce pozitronu s elektronem vznikají fotony (viz též anihilace ). Při průchodu fotonu v blízkosti atomového jádra nebo elektronu vzniká, při jeho dostatečně velké energii, pár elektron – pozitron.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: antičástice, inverzní rozpad, kalibrační symetrie, kvantová elektrodynamika, Lev Andrejevič Arcimovič, pár elektron-pozitron, proton-protonový cykl, radioaktivita, radioaktivní rozpad.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: